Python'da program yazarken, bir karakter dizisinde ascii karakter seti dışında karakter kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Bunun için Python'da hataları ele almanızı sağlayan try..except (Türkçe anlatım) yönetiminden faydalanacağız.

Mantık gayet basit. Bir karakter dizisine metin atayıp, bunu 'encode' işlevi yardımıyla ascii ile kodlayacağız. Eğer ascii kodlama başarılı olursa karakter dizisi asciidir. Hata verirse karakter dizisi ascii değildir.

Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Önce ascii olmayan bir karakter dizisini ascii ile kodlamaya çalıştığımızda nasıl bir hata aldığımızı görelim.

'kdizisi' değişkenine 'Kaçak' kelimesini atayalım. Sonra 'encode' işlevi yardımı ile ascii ile kodlayalayım.

kdizisi = "Kaçak"
kdizisi.encode('ascii')
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 2: ordinal not in range(128)

Ascii olmayan karakter içeren metni ascii ile kodlamaya çalışınca "UnicodeDecodeError" hatasını verdiğini gördük.

Şimdi try..except yardımı ile "UnicodeDecodeError" hatası verdiğinde ne yapması gerektiğini gireceğiz.
try:
    kdizisi = "Kaçak"
    kdizisi.encode('ascii')
except UnicodeDecodeError:
    print "Ascii karakter seti dışında bir karakter kullandınız"
"UnicodeDecodeError" hatası verdiğinde ascii olmayan karakter geçtiğini anlamış oluyor ve try..except yardımı hata durumunda ne yapması gerektiğini söylüyoruz.

Kaynak: http://stackoverflow.com/questions/196345/how-to-check-if-a-string-in-python-is-in-ascii