Çeviri sözlüğü yayında

Özgür yazılım çevirileri arasında arama gerçekleştirmenizi sağlayan Çeviri Sözlüğü yayında. Proje fikri nereden çıktı? Sitenin hakkında kısmında da değindiğim gibi, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri‘nde stajımı gerçekleştirirken özgür yazılım çevirilerine katkı sağlamıştık. Çeviriler yaparken en çok ihtiyaç duyduğum şey, birden fazla yaygın anlamı olan kelimenin daha önce hangi Türkçe karşılığı kullanıldığı oluyordu. Bence bu […]

Java split() metodunda kırpmanın önüne geçme

Java’da bir dizgeye split() metodunu uyguladığımız zaman, dizgenin son kısımlarında boş (yani “”) dönmesi gereken alanlar kırpılıyor (“trim” uygulanıyor). Örneğin aşağıdaki gibi bir dizgemiz olsun. String degerler = “0|0|0|1|||0|1|0|||”; degerler dizgesini boruya (pipe, “|”) göre split() ettiğimde karakter dizisi içerisinde geriye “0”, “1” yada “” değerleri dönecek. String[] karakterDizisi = degerler.split(“\|”); Yukarıdaki kodu uyguladıktan sonra split() metodu en sondaki “0” rakamından sonraki  “|||” kısmını kırpıyor […]

User Administration (Kullanıcı Yönetimi)

(Uygulamanın kaynak kodlarına https://github.com/vlyalcin/User-Administration adresinden ulaşabilirsiniz.) Kullanıcı Yönetimi sisteminizdeki kullanıcıları yönetmeye yarar. Uygulama temel olarak; -Yeni kullanıcı ekler -Mevcut kullanıcı bilgilerini düzenler veya siler. -Kullanıcı resmini belirler (görüntüyü kameradan veya bilgisayarınızdaki bir resimden alabilir) Linux sisteminde kullanıcı bilgileri bir metin dosyası içerisinde saklanıyor (/etc/passwd yapısı hakkında güzel bir kaynak http://www.cyberciti.biz/faq/understanding-etcpasswd-file-format/). Benim yaptığım olay Linux standartlarının […]